Ja, dit mag in Nederland!

Bouwjacht

Gelukkig is het 1 maart en is de zogenaamde bouwjacht op vossen in Nederland weer tijdelijk verboden tot september. Bouwjacht is de verschrikkelijke manier van jagen op vossen door ze uit te graven of de vos uit zijn hol te jagen met kleine hondjes zoals dashond (= teckel) of Jack Russell terriërs.

Daarna wordt de vos – die het op een rennen zet – meedogenloos afgeschoten. Het bovenstaande filmpje is voor veel mensen zeer schokkend en bijna niemand weet dat dit een legale manier van jagen is in Nederland.

Voordat je vraagt waarom er zo’n gruwelijk vrolijk muziekje onder het filmpje staat, dit is een filmpje van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV). Jagers vinden deze vorm van jagen normaal en schamen zich er niet voor, sterker nog het dient als propaganda. De vos heeft immers geen natuurlijke vijanden en de populatie moet door de mens ‘beheert’ worden. Zo redeneren jagers. Volstrekte onzin natuurlijk. De natuur zorgt dat er precies genoeg vossen zijn in verhouding tot beschikbare leefruimte en de hoeveelheid voedsel. Wist je dat in Nederland 80% van de vossen het eerste levensjaar niet overleeft door het verkeer én de jacht?

Vogelvrij

Wat ook in Nederland mag, is dat vossen het hélé jaar door gedood mogen worden. Maar de vos staat niet op de zogenaamde ‘wildlijst’ waar diersoorten op staan die door jagers voor hun plezier mogen schieten. Hoe dat kan? De Nederlandse overheid heeft onder druk van de boeren & jagerslobby de vos op de zogenaamde landelijke ‘vrijstellingslijst’ gezet. Dat betekent dat vossen in het kader van schadebeheer, het hele jaar bejaagd mogen worden. Ook in de tijd dat de moervos drachtig is, of als er jongen zijn. Alleen de bouwjacht mag (nu) niet meer in de tijd dat vossen jongen hebben: het uitgraven en doodknuppelen van de jonge welpjes gebeurde vroeger wel. Jagers mogen overigens wel de ouders doodschieten en de jongen laten verhongeren. Was de vos in 2002 een ‘beschermd dier’ in Nederland, in 2006 werd de vos vogelvrij. Totaal vogelvrij…

Schade, welke schade dan?

De vos wordt dus bejaagd omdat deze schade zou toebrengen. Niet omdat jagers het leuk zouden vinden. Onzin. Jagers vinden de vossenjacht geweldig. En boeren die vaak jagers zijn, hebben er ook veel plezier in. Maar welke schade richten vossen dan aan? Dat is op geen enkele manier aangetoond. Fauna4life ontleedt het zo: “De minister heeft zich gebaseerd op cijfers die door boeren zelf zijn ingebracht. Het gaat dus niet om onafhankelijke, objectieve informatie. Boeren zijn bevooroordeeld, niet deskundig op het gebied van schadetaxaties en een deel van hen jaagt zelf. Kortom, volstrekt onvoldoende om een ingrijpend besluit, zoals plaatsing op de vrijstellingslijst, op te baseren.” Schade aan pluimvee is niet aan de orde sinds de intensieve veehouderij de massaal de kippen opsluit in dichte schuren. Misschien wordt er wel eens een toom kippen gedood bij een particulier, maar dan is er sprake van een ondeugdelijke huisvesting. Elke kippenhouder heeft de verantwoordelijkheid om zijn kippenhokken en rennen predator-proof te maken. Maar welke schade richt de vos dan wel aan?

Weidevogels

Boeren (en jagers) doen zich graag voor als natuurliefhebbers. Maar de liefde voor de natuur is bij hen nogal selectief. De dramatische afname van het aantal weidevogels wordt door hen voor een groot deel op conto geschreven van de vos. Volgens hen, is de vos een belangrijke predator van de eieren en kuikens en moet om de weidevogelstand te beschermen, de vos afgeschoten worden. Klinkklare onzin! In diverse studies is aangetoond dat de intensivering van de landbouw de oorzaak is voor de dramatische afname van weidevogels. Monocultuur van Engels raaigras in de weiden in plaats van kruidige graslanden; het gebruik van fosfaat en de hoge mate van stikstof depositie die zorgen voor de afname van insecten die de jonge kuikens nodig hebben om op te groeien; de kunstmatig lage waterstand die zorgt dat bodemdieren niet te vinden zijn; en ten slotte het maaibeleid: boeren maaien veel vaker en ook vroeger in het jaar en vernietigen daardoor nesten en kuikens. Kortom het agrarisch natuurinclusief boeren is mislukt en de vos krijgt de schuld. Misschien dat u dat in uw achterhoofd kan houden wanneer er weer verkiezingen zijn…

Delen = lief!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *