Vos

Vossen komen tegenwoordig in heel Nederland voor, met uitzondering van de Waddeneilanden, maar dat is niet altijd zo geweest. Van oorsprong had de vos een voorkeur voor bos en duin en de intense bejaging – ook met gif en klemmen tot WOII – zorgde voor dat de vos moeilijk kon migreren naar andere gebieden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kon de vos zich dan eindelijk verspreiden over de rest van Nederland. In 1969 werd het gebruik van gif en klemmen om de vos te bestrijden verboden en sindsdien heeft de vos zich over heel Nederland verspreid. In 2002 werd de vos beschermd verklaard. Maar door intensieve lobby van jagers en boeren werd de vos in 2006 op de zogenaamde ‘Landelijke Vrijstellingslijst’ geplaatst – waardoor deze in Nederland in het kader van schadebeheer – het hele jaar door bejaagd mag worden. 

foto: Zoogdieren en Vogelopvang De Toevlucht

In Luxemburg is het sinds 2015 verboden om op vossen te jagen. De jagerslobby voorspelde een explosie van de vossenpopulatie, maar daar blijkt helemaal geen sprake van te zijn.”

WANNEER NAAR DE OPVANG?

Volwassen vossen komen meestal in de opvang terecht wanneer zij slachtoffer zijn van een verkeersongeval zijn geworden. Bij niet al te grote fysieke verwondingen kan een vos in een gespecialiseerde zoogdierenopvang herstellen. 

Jonge vosjes komen om een tweetal redenen in de opvang terecht. Of één van de ouder dieren is om het leven gekomen door de jacht ofwel door een aanrijding. De verweesde vosjes die groot genoeg zijn om het hol te verlaten, kunnen dan en passant gevonden worden door wandelaars. Raak in geen geval een vos of vossenwelpje aan, laat dit aan een medewerker van een dierenambulance over. Vossen zijn roofdieren en kunnen hard bijten, ook de welpjes. Heeft u tóch een (dode) vos aangeraakt, was dan zeer goed uw handen. Sommige vossen zijn besmet met de vossenlintworm en een besmetting kan na lang sluimeren een gevaar voor uw gezondheid zijn. Rabiës komt al heel erg lang niet meer voor in Nederland en Vlaanderen, maar voorzichtigheid is altijd geboden. 

Delen = lief!