VOGELS

In dit menu kunt u over verschillende vogelsoorten lezen wanneer u een vogel naar opvangcentrum moet (laten) brengen én wanneer u in een twijfelgeval het wildopvangcentrum kunt bellen voor advies op maat.

Er zijn drie soorten wildopvangcentra. Ten eerste de vogelasielen, die vanzelfsprekend alleen in het wild levende vogels opvangen en behandelen en weer uitzetten. Dan zijn er de Zoogdieren- en Vogelopvangcentra, die beiden diersoorten opvangen. En tenslotte zijn er gespecialiseerde opvangcentra. Sommige vangen alleen roofvogels en uilen op, maar er zijn er ook die alleen een bepaalde zoogdiersoort opvangen. Er zijn gespecialiseerde wildopvangcentra voor zeehonden, vleermuizen, dassen, reeën en otters. Wilt u weten waar een wildopvangcentrum in Nederland of Vlaanderen zit? Klik dan hier

Logo Wildopvang.nl
Delen = lief!