Doneren

Voor wilde dieren in nood

Help Stichting Wildopvang.nl met een donatie

Met een eenmalige of periodieke donatie aan Stichting Wildopvang.nl help je ons om onze visie te realiseren. Wij hebben als doel:

  1. Publieksvoorlichting
  2. Het stimuleren van samenwerking en kennisdeling tussen wildopvangcentra onderling
  3. Lobbyen voor de belangen van wildopvangcentra