Stichting wildopvang

Over ons

Onze visie: alle gewonde wilde dieren hebben recht op zorg

Wildopvang.nl bestaat als organisatie sinds 2016, maar is per 16 maart 2021 officieel een stichting geworden. Stichting Wildopvang.nl is zelf geen opvang, maar wij lobbyen voor organisaties die inheemse wilde dieren helpen die in nood zijn.

Er zijn 78 wildopvangcentra in Nederland, en vele meer in het buitenland, die het werk doen. Zij vangen verweesde, gewonde, verzwakte en zieke in het wild levende dieren op en verzorgen, behandelen, revalideren en zetten deze, na herstel, weer terug op een geschikte plaats in de natuur.

Stichting Wildopvang.nl heeft drie doelen:

  1. Publieksvoorlichting
  2. Het stimuleren van samenwerking en kennisdeling tussen wildopvangcentra onderling
  3. Lobbyen voor de belangen van wildopvangcentra

Wat doet Stichting Wildopvang.nl nou precies?

Bestuur

Voorzitter: Mevr. drs. J.E. van der Meer
Secretaris: Mevr. Y. Koopmanschap
Penningmeester: Dhr. ing. S. Vermeulen
Algemeen bestuurslid: Mevr. drs. X. Asselbergs

Beloningsbeleid: Het bestuur werkt op volledig vrijwillige basis en ontvangt geen salaris voor de werkzaamheden.

Stichting Wildopvang.nl heeft een ANBI status

Dit betekent dat de overheid ons erkent als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften kun je daarom aftrekken bij de opgaaf van je inkomstenbelasting. Je moet dan wel aantonen dat je een gift hebt gedaan, bijvoorbeeld met een kopie van je bankafschrift. Meer informatie over ANBI en de voorwaarden voor het aftrekken van giften vind je op de website van de Belastingdienst.

Stichting Wildopvang.nl is beneficiant van Stichting Dierenlot.

Contact

info@wildopvang.nl

Bij een wild dier in nood:
Landelijk meldnummer Dierenambulance: 144
Zoek een lokale Dierenambulance
Zoek een vogel- of dierenopvang

Stuur Wildopvang.nl een bericht

10 + 6 =