Stichting Wildopvang.nl

Wildopvang.nl bestaat als organisatie sinds 2016, maar is per 16 maart 2021 officieel een stichting geworden.

Doelstelling

De Stichting Wildopvang.nl bevordert de opvang van verweesde, gewonde, verzwakte en zieke in het wild levende dieren in de breedst mogelijke zin. De stichting beoogt het versterken, intensiveren en professionaliseren van samenwerking en het delen van kennis en vaardigheden tussen wildopvangcentra onderling. Stichting Wildopvang.nl houdt zich verder bezig met publieksvoorlichting over in nood verkerende in het wild levende dieren en over de werkzaamheden van wildopvangcentra. Daarnaast lobbyt de stichting bij overheden onder meer voor structurele financiële ondersteuning.

  • Kamer van Koophandel nummer: 82205558
  • RSIN: 862375861
  • Contactgegevens van de stichting: info@wildopvang.nl / 06-5460.1422
  • Datum van oprichting is 16 maart 2021 – derhalve is er nog geen verslag van uitgeoefende activiteiten of een financiële verantwoording. Zie verder het beleidsplan.
  • Zakelijke rekening bij Triodosbank: in aanvraag
  • Stichting Wildopvang.nl heeft de ANBI status
Algemeen nut beogende instelling | Voedingscentrum
Delen = lief!