Zwaluwen

  • In Nederland komen gierzwaluwen, boerenzwaluwen, huiszwaluwen en oeverzwaluwen voor. Boerenzwaluwen nestelen graag bij boerderijen maar ook bijvoorbeeld bij maneges. Boerenzwaluwen hebben markante komvormige nestjes die aan stallen of andere buitengebouwen hangen. Vooral de gierzwaluw kunt u midden in het stad(scentrum) aantreffen. Zij broeden in (oude) huizen, kerken en kantoorgebouwen, of in nestkasten die speciaal voor hen op de gevels zijn aangebracht. Huiszwaluwen broeden oorspronkelijk een komvormig nest tegen rotswanden aan, maar huizen van baksteen en beton voldoen ook prima. Oeverzwaluwen zult u niet zo gauw vinden want zij broeden in holen van zandwanden aan het water.
  • Alle soorten zwaluwen kunnen meteen vliegen als zij het nest verlaten. Het grote verschil met andere jonge vogels die al in de veren zitten is dat als u een jonge zwaluw op de grond aantreft, er zeker iets mis mee is. 
  • U kunt het beste het zwaluwtje in een doosje doen, wanneer het jong nog kaal is, kunt u er een kruikje bij leggen (gemaakt van een drinkflesje gevuld met warm water en gewikkeld in een thee- of handdoek). Geef geen eten of drinken en bel de dierenambulance om deze naar een erkend vogelopvangcentrum te brengen.. 
Gierzwaluw – foto: Wikipedia
Delen = lief!