Meeuwen

  • Ook zilver- en kleine mantelmeeuwen broeden regelmatig op (platte) daken en  de jongen vallen er ook vaak af, of springen er af wanneer het op het dak te heet is. U kunt de meeuwen jongen helpen door de tips voor de scholeksters op het dak te volgen. 
  • Niet iedereen is gecharmeerd van broedende meeuwen op het dak, vanwege de (schijn-) aanvallen van de ouders. Maar nesten verstoren of weghalen is verboden. U kunt het beste na het broedseizoen zorgen dat het dak ontoegankelijk wordt voor broedende meeuwen. Daar zijn professionele bedrijven voor die u kan inschakelen.
  • Meeuwenpullen die nog dons hebben, en op de grond gevallen zijn kunt u terugplaatsen als dat mogelijk is, anders de dierenambulance bellen.
  • Jonge meeuwen die al in de veren zitten, worden nog enige tijd door hun ouders op de grond bijgevoerd. U kunt dus jonge meeuwen tegenkomen in uw tuin of bijvoorbeeld op het industrieterrein van uw bedrijf. Laat deze jongen met rust, en loop er met een boog omheen. De ouders verdedigen hun jong als er gevaar dreigt, door schijnaanvallen uit te voeren.
Delen = lief!