wildopvang.nl


  1. Eerste hulp en stabiliseren

  2. Verzorging

  3. Huisvesting

  4. Voeding

  5. Behandeling

  6. Rehabilitatie

  7. Uitzetten


Contact:

Xandra Asselbergs Wildopvang.nl houdt zich bezig met de opvang van inheemse in het wild levende dieren in Nederland en Vlaanderen; promoot onderlinge samenwerking van wildopvangcentra; stimuleert het delen van professionele kennis; zorgt voor algemene publieksvoorlichting over hulp aan inheemse wilde zoogdieren en vogels; lobbyt voor financiële ondersteuning van wildopvangcentra door de (provinciale) overheid en is bezig met de opzet van een kennisbank voor professionals.

info@wildopvang.nlmailto:info@wildopvang.nl?subject=Contact%20via%20de%20websitemailto:info@wildopvang.nl?subject=Contact%20via%20de%20websiteshapeimage_1_link_0