Visie

Onze visie is:

  • dat wildopvangcentra kunnen en moeten professionaliseren en dat hun kwaliteit van werken kan worden verbeterd;
  • dat het grote publiek beter kan worden geïnformeerd over het bestaan van wildopvangcentra en wat die allemaal doen;
  • dat de overheid nadrukkelijk erkent dat wildopvangcentra bestaansrecht hebben en structureel financiële ondersteuning verdienen.
Delen = lief!