Het gaat niet goed met de Wilde Eend

Sinds de jaren negentig is er een afname van de populatie Wilde Eenden De Vogelbescherming heeft 2020 uitgeroepen tot het jaar van de Wilde eend en dat is niet voor niks. Al decennia neemt de Nederlandse populatie wilde eenden af. De oorzaak is (nog) niet duidelijk...